Wideo

Jak stosować Saltwash© ?

Mieszanie Saltwash® z farbą mleczną

Wydajność Saltwash©

Mieszanie Saltwash® z farbą kredową

Saltwash© w słońcu i suchym powietrzu

Original Shark Kevin Harrington